משכנתאות : סוגים וטווחים

כל אדם שפנה בעבר אל בנק משכנתאות יודע כי ישנם מספר סוגים של משכנתאות. המסלולים הנפוצים שאפשר למצוא בכל בנק למשכנתאות הם: משכנתא צמודה בריבית קבועה, משכנתא לא צמודה בריבית קבועה, משכנתא לא צמודה בריבית משתנה, משכנתא צמודה בריבית משתנה אג"ח, משכנתא עם החזר חודשי גמיש ומשכנתא עם החזר חודשי עולה או יורד. בכל אחד מהמסלולים הללו טמונים יתרונות וחסרונות. ההבדלים בין המסלולים באים לידי ביטוי בשיעורי הריבית וסכום ההחזר החודשי.

משכנתאות צמודות מדד בריבית קבועה שאינה משתנה לאורך כל התקופה הן משכנתאות פשוטות לחישוב. ההחזר החודשי וסכום ההחזר מושפעים מעליות וירידות במדד.  משכנתא לא צמודה בריבית קבועה היא מסלול בו הריבית קבועה מראש אך אין השפעה לעליות וירידות במדד. משכנתא לא צמודה בריבית משתנה אינה צמודה למדד המחירים או כל מדד אחר. שיעורי הריבית שישולמו נקבעים בהתאם לנוסחת חישוב במעמד קבלת ההלוואה. במשכנתאות צמודות בריבית משתנה אג"ח שיעור הריבית מחושב על פי נתוני תשואת אג"ח ממשלתיות.

משכנתאות עם החזר חודשי גמיש

מסלולי המשכנתא הגמישים מאפשרים ללקוחות לבנות לעצמם תכנית החזר בהתאם ליכולת הכלכלית שלהם. יש לציין כי ההלוואה במסלולים הללו צמודה למדד. המסלול מתאים ללקוחות אחראים שיודעים לנהל נכון את ההוצאות ולא משתמשים בו בכדי לדחות את תשלומי המשכנתא. סכומי חוב גבוהים צוברים גם אחוזים גבוהים של ריבית. מסלול משכנתא עם החזר חודשי גמיש או מסלול בהחזר חודשי יורד דורשים התנהלות כלכלית בוגרת ומאופקת.

משכנתא עם החזר חודשי מופחת

במקרים בהם הלקוח צופה כי בעתיד יוכל לשפר את יכולת ההשתכרות שלו ולהרוויח סכומים גבוהים יותר, כדאי יהיה לבחור במסלולי משכנתאות עם החזר חודשי מופחת שעולה בהדרגה. המסלול לא מומלץ לזוגות צעירים שמתכננים להרחיב את המשפחה בקרוב. לצד העלייה בשכר יגיעו גם הוצאות נוספות של גידול ילדים.

משכנתאות בריבית קבועה

מדובר במסלול משכנתא נפוץ בו הריבית נשארת קבועה במשך כל תקופת המשכנתא. הריבית נקבעת במעמד קבלת ההלוואה. אפשר לקבל את המשכנתא הזו בפריסת תשלומים של עד 30 שנה או יותר. יש לציין כי קרן המשכנתא והריבית צמודות למדד ומשתנות בהתאם. המסלול כולל אפשרות לפירעון מוקדם. משכנתאות בריבית קבועה אפשר לקבל היום בכל בנק למשכנתאות, זהו אחד המסלולים הנפוצים ביותר.

משכנתאות צמודות מדד בריבית משתנה

הריבית במסלול מתעדכנת בכל מספר חודשים או מספר שנים (בהתאם למסלול), כאשר היא נקבעת בהתאם ל"עוגן" כלשהו. עליות וירידות בשיעורי הריבית מביאות לשינויים בסכום ההחזר החודשי וסכום ההלוואה הכולל. ישנו גם מסלול משכנתא "חצי קבוע" בו הריבית משתנה רק פעם אחת במהלך כל תקופת התשלום. המסלולים צמודים לריבית פריים, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר בהתאם לתנאי המסלול.

ריבית הפריים נקבעת על ידי בנק ישראל ונבחנת בכל חודש בחודשו, כאשר היא מושפעת מהצמיחה במשק, הגירעון הכלכלי של ישראל, מעמד המטבע המקומי ועוד. המסלול פופולרי בתקופות בהן ריבית הפריים נמוכה.

זקוקים לסיוע בגיוס משכנתא מהבנק? נסו כאן