ייעוץ בנושא מיסוי עירוני

המושג מיסוי עירוני באר שבע כולל תחתיו את כל התשלומים המתקבלים על ידי העירייה מצד התושבים. תשלומים אלה נדרשים לעבודה שוטפת של המוסדות השונים ושל שמירה על חזות נעימה ונוחה של העיר. באופן יחסי, ההוצאות בכל עיר הינן דומות מאוד, מדובר בעלויות ניקיון, תחזוקה ושיפור תשתיות ועוד.

סוגי המיסוי

מיסוי עירוני

ארנונה – נקבע על פי שימוש בנכס השייך לאדם, בהתאם לגודל הנכס, אופי השימוש בו ומיקומו. כל אלה משוכלליםיחדיו ונותנים את הסכום הספציפי לו מחויב משלם המיסים העירוניים בבאר שבע.

היטלי פיתוח אגרות בניה – נגבים עבור תמורה למשלם, למשל שירות תליית שלטים תמורת אגרת שילוט, שיפור וחידוש תשתיות (מדרכות, כבישים, צנרת, חשמל). תמורת העבודה המבוצעת נגבה מהאדם הנהנה מהשיפור היטל בסכום יחסי או דמי השתתפות מוגדרים מראש. התנאים משתנים מעיר לעיר.

מים וביוב (נעשה דרך תאגידי המים המבוססים בכל עיר בארץ) – בכל עיר קיים תאגיד מים האחראי על נושא המים והביוב בעיר. שינוי זה החל בשנת 2010 עם הפרדת נושא המים מהרשויות המבצעות. אך באופן פורמאלי גם פרט זה נחשב כחלק ממכלול מיסוי עירוני באר שבע.

על מי נופלת אחריות תשלום מיסוי עירוני באר שבע?

באופן כללי, הנטל של מיסים עירוניים באר שבע מוטלים על כל בעלי הנכסים, כאשר שוכרים של דירות הרשומים כמתגוררים בכתובת מסוימת בעיר נחשבים כבעלי הנכסים הזמניים המחויבים לכל הפחות לתשלומי הארנונה. עם זאת, גם בקרב בעלי הנכסים ישנן דרגות שונות.

בעלי נכסים באופן טבעי מורגלים סכומים גבוהים יותר עבור מיסוי עירוני באר שבע, משום אופי הנכסים שלהם (עסק). עם זאת, פעמים רבות בעלי העסקים מרגישים שהתשלומים גבוהים בצורה בלתי מוצדקת ופונים לעזרה בבדיקת זכויותיהם ובניסיון לקזז בתשלומים.

כך או כך, תשלומי אגרה בבאר שבע זה נושא חשוב כמו בכל עיר אחרת, חובות בתחום זה מצטברים בקלות ומהירות ואחר כך קשה להיפטר מהם. חשוב מאוד לעקוב אחרי השינויים והתנודות בשוק, לשלם מיסים בזמן ובמידה והתשלומים גבוהים באופן לא פרופורציונאלי – לפנות למומחים בתחום משפטי זה.